Nieuwsberichten NBG

Kindernevendienstmethode Bijbel Basics compleet

‘De Bijbel in 200 essentiële verhalen’. Dat beloofde de kinderdienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Komende zondag is die belofte ruimschoots vervuld en is de methode compleet. In plaats van 200 werden het 217 bijbelverhalen. Het laatste programma, Alles wordt nieuw, gaat over het bijbelboek Openbaring. ‘Een feestelijk moment.’

Dat zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik van het NBG. ‘We zijn blij en dankbaar dat we kinderen vertrouwd kunnen maken met de bijbelse boodschap, van het scheppingsverhaal tot en met de belofte van een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Nu Bijbel Basics compleet is, zullen we de methode actueel houden met nieuwe afleveringen, onder meer passend bij het kerkelijk jaar.’

Hoopvol

Het Bijbel Basics-programma van 21 november draait om Openbaring 21. Schol-Wetter: ‘Johannes ziet in een visioen het nieuwe Jeruzalem, waar God bij de mensen komt wonen. Kinderen worden creatief uitgenodigd om dit hoopvolle verhaal met hun eigen leven te verbinden.’

Bijbelgericht en kindgericht

Bijbel Basics startte vier jaar geleden als methode om in de kindernevendienst zowel de Bijbel als het kind centraal te stellen. Bijbel Basics behandelt alle soorten bijbelboeken, ook als ze voor kinderen wat moeilijker zijn, zoals Spreuken en Openbaring. De in totaal 217 afleveringen laten kinderen van 4-12 jaar kennismaken met de essentiële bijbelverhalen. In de onderbouw worden die verhalen naverteld, in de bovenbouw lezen de kinderen de verhalen uit de Bijbel zelf. Zo krijgen ze een brede basiskennis van de Bijbel. Bij elk verhaal horen gevarieerde verwerkingsvormen en gespreksvragen. Dankzij inzichten uit kindertheologie, pedagogiek en didactiek sluit Bijbel Basics nauw aan bij de belevingswereld en de verschillende leervoorkeuren van kinderen.

Nederlands en Engels

Bijbel Basics wordt gebruikt door circa 13.500 jeugdwerkers in allerlei kerken, zoals in de Protestantse Kerk in Nederland, in rooms-katholieke parochies, de Christelijke Gereformeerde, Gereformeerd-vrijgemaakte en Nederlands Gereformeerde kerken, Baptistengemeenten, Remonstrantse en evangelische gemeenten. Uit reacties en enquêtes blijkt dat veel gebruikers enthousiast zijn over het materiaal. Vanwege belangstelling uit andere landen, internationale kerken en migrantenkerken is de methode ook in het Engels beschikbaar.

Op debijbel.nl/bijbelbasics zijn alle afleveringen te downloaden. Wie zich aanmeldt, krijgt een startersgids en wekelijks een aflevering via de mail.

N I E U W S B E R I C H T             Haarlem/Antwerpen, 10 november 2021

Inspiratie over Advent en Kerst voor voorgangers

NBG-webinars over Lucas 1 en 2

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) houdt twee inspiratiewebinars over de achtergronden van het kerstevangelie. De webinars zijn bedoeld voor voorgangers, predikanten en andere theologen. Het eerste webinar gaat over Lucas 1 en veronderstelt enige kennis van het Grieks. Het tweede behandelt Lucas 2 en is ook geschikt voor wie geen Grieks kent. Deelname is kosteloos.

‘Vertellers kunnen iets hebben aan vertalers’, zegt Cor Hoogerwerf, die samen met Matthijs de Jong de webinars geeft. ‘Nu binnenkort de bekende kerstverhalen uit het Lucasevangelie weer verteld worden, willen we voorgangers ondersteunen en inspireren. We belichten de kernwoorden en de literaire en historische context. We laten het verband zien met andere passages in het Oude en Nieuwe Testament en we leveren bouwstenen voor een preek.’

Met en zonder Grieks

Het eerste webinar concentreert zich op het Lied van Zacharias uit Lucas 1:67–79. Dit webinar wordt gegeven op maandagmorgen 13 december van 10.00-11.15 uur. Hier wordt gewerkt vanuit de Griekse brontekst met aandacht voor de vertaalkeuzes in de NBV21. Kennis van het Grieks is nuttig (maar niet noodzakelijk).

Het tweede webinar gaat over het Kerstevangelie uit Lucas 2:1–21. Dat wordt gehouden op dinsdagmorgen 14 december van 10.00-11.15 uur. Hier wordt primair gewerkt vanuit de NBV21; kennis van het Grieks is voor deelname niet nodig.

Interactief en gratis
De webinars zijn interactief met gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Deelnemers krijgen na afloop de vertaalaantekeningen met de behandelde stof toegestuurd.

Deelname aan de webinars is gratis. Aanmelding bij het NBG via de volgende link:

https://www.bijbelgenootschap.nl/webinars/

 

N I E U W S B E R I C H T             Haarlem/Antwerpen,  24 november 2021

Kerstevangelie om uit te delen, leesplan en kinderproject   

‘Breng het kerstverhaal thuis’

Advent begint zondag in een tijd van beperkende maatregelen. Het is onzeker hoe Kerst, het hoopvolle feest van Jezus’ geboorte, gevierd kan worden. Mede daarom stelt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) aan kerken gratis het kerstevangelie beschikbaar, als uitdeelboekje. Het boekje heet: Kerst: kracht en kwetsbaarheid. Dit onder het motto: ‘Breng het kerstverhaal thuis’.

‘Misschien mogen we met Kerst maar met weinig mensen naar de kerk of bij elkaar op bezoek’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Maar dan zijn er altijd nog mogelijkheden om het kerstverhaal te delen én uit te delen. Dat maken we mogelijk met dit boekje’.

Kerst: kracht en kwetsbaarheid bevat Lucas 2 in de nieuwste vertaling, de NBV21, aangevuld met extra inspiratie en achtergrondinformatie. Kerken kunnen zoveel exemplaren aanvragen als ze willen, om te geven aan kerkleden en mensen die in de omgeving van de kerk wonen. ‘Juist ook als zij niet naar de kerk kunnen of durven komen’, aldus Schol-Wetter. Het boekje kan besteld worden bij het NBG.

Adventsleesplan ‘Welkom’

Voor advent en Kerst brengt het NBG een bijbelleesplan uit met de titel: ‘Welkom’. Dit leesrooster bevat 25 bijbelteksten over welkom-zijn, met een vraag of opdracht. Anne-Mareike Schol-Wetter: ‘De onzekerheid en polarisatie van deze tijd kunnen ervoor zorgen dat je extra verlangt naar verbondenheid. Met het leesplan nodigen we je uit om stil te staan bij vragen als: Voel je jezelf welkom, bij mensen en bij God? Is Jezus welkom in jouw leven? En kun jij ook anderen – die misschien eenzaam zijn – verwelkomen?’

Het leesplan is te volgen in de gratis NBG-app Mijn Bijbel.

Kinderproject ‘Tel je mee?’

Voor kinderen van 4-12 jaar is er het Bijbel Basics-kerstproject ‘Tel je mee?’ Anne-Mareike Schol-Wetter: ‘Kinderen én volwassenen kunnen zich wel eens afvragen of je wel meetelt als je niet rijk, knap, beroemd of slim bent. Maar voor God is iedereen waardevol. Jezus zelf werd geboren als hulpeloos kind in arme omstandigheden. Daarin liet God zien dat ook mensen zonder macht plek bij Hem hebben.’ Het projectmateriaal en de filmpjes zijn gratis te downloaden via bijbelbasics.nl.

N I E U W S B E R I C H T  K O R T            Haarlem/Antwerpen 11/2021

Kindernevendienstmethode Bijbel Basics compleet
‘De Bijbel in 200 essentiële verhalen’. Dat beloofde de kinderdienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Komende zondag is die belofte ruimschoots vervuld en is de methode compleet. In plaats van 200 werden het 217 bijbelverhalen. Het laatste programma, Alles wordt nieuw, gaat over het bijbelboek Openbaring. ‘Een feestelijk moment.’

Op debijbel.nl/bijbelbasics zijn alle afleveringen te downloaden. Wie zich aanmeldt, krijgt een startersgids en wekelijks een aflevering via de mail.

Inspiratie over Advent en Kerst voor voorgangers
NBG-webinars over Lucas 1 en 2
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) houdt twee inspiratiewebinars over de achtergronden van het kerstevangelie. De webinars zijn bedoeld voor voorgangers, predikanten en andere theologen. Het eerste webinar gaat over Lucas 1 en veronderstelt enige kennis van het Grieks. Het tweede behandelt Lucas 2 en is ook geschikt voor wie geen Grieks kent. Deelname is kosteloos.

De webinars zijn interactief met gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Deelnemers krijgen na afloop de vertaalaantekeningen met de behandelde stof toegestuurd.

Deelname aan de webinars is gratis. Aanmelding bij het NBG via de volgende link:

https://www.bijbelgenootschap.nl/webinars/

 

Kerstevangelie om uit te delen, leesplan en kinderproject
‘Breng het kerstverhaal thuis’

Advent begint zondag in een tijd van beperkende maatregelen. Het is onzeker hoe Kerst, het hoopvolle feest van Jezus’ geboorte, gevierd kan worden. Mede daarom stelt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) aan kerken gratis het kerstevangelie beschikbaar, als uitdeelboekje. Het boekje heet: Kerst: kracht en kwetsbaarheid. Dit onder het motto: ‘Breng het kerstverhaal thuis’.

 

Voor advent en Kerst brengt het NBG een bijbelleesplan uit met de titel: ‘Welkom’. Dit leesrooster bevat 25 bijbelteksten over welkom-zijn, met een vraag of opdracht

Het leesplan is te volgen in de gratis NBG-app Mijn Bijbel.

Voor kinderen van 4-12 jaar is er het Bijbel Basics-kerstproject ‘Tel je mee?’ Het projectmateriaal en de filmpjes zijn gratis te downloaden via bijbelbasics.nl.

 

Nieuwsberichten NBG

N I E U W S B E R I C H T   K O R T   Haarlem/Antwerpen 10/2021

Koning ontvangt vernieuwde Bijbel

‘Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en met God. Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk.’ Dat zei directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bij de overhandiging van de NBV21 aan Koning Willem-Alexander.

Buitenwerf noemde de ongekende kansen én de grote zorgen van onze tijd. Beide brengen, aldus Buitenwerf, grote vragen met zich mee, onder andere ‘over het doel van ons bestaan en over onze rol als mens. Het behoeft vandaag geen uitleg dat de Bijbel een belangrijke stem is en moet blijven in onze samenleving. De Bijbel zet aan tot reflectie en tot actie. De Bijbel maant tot verzoening en geeft hoop voor de toekomst. Foto: NBG/Willem Jan de Bruin.

Vertegenwoordigers van twaalf kerken ontvangen nieuwe Bijbel in Den Haag

Dominee Karin van den Broeke, voorzitter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft vandaag 12 representanten van kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen een Bijbel uitgereikt en een zegen uitgesproken over de Bijbel. Naast deze symbolische overhandiging zullen in de komende weken ongeveer tweeduizend bijbels worden opgestuurd aan kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland en Vlaanderen.

21 Vlamingen nemen NBV21 in ontvangst

De NBV21 werd vandaag in de Begijnhofkerk in Mechelen overhandigd aan 21 Vlamingen. ‘Als Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap zijn we ervan overtuigd dat de Bijbel voor iedereen betekenis kan hebben. Voor gelovigen en voor alle Vlamingen. Het is die overtuiging die ons aan het werk zet,’ zei manager Ontwikkeling en Uitgeven Stefan van Dijk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bij de presentatie van de NBV21 aan het Vlaamse publiek.

De Vlaamse presentatie van de NBV21 vond plaats in de Begijnhofkerk in Mechelen. Directeur Paul Kevers van de Vlaamse Bijbelstichting lichtte in zijn toespraak de Vlaamse inbreng in het NBV21-project toe.

 

Kerstproject voor kinderen: ‘Tel je mee?’

Kerstthema 2021: ‘Welkom!’

Op 28 november begint Advent: de periode van toeleven naar het feest van Jezus’ geboorte. Onder de titel ‘Welkom!’ komt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) dit jaar met een digitaal leesplan en een adventsslinger. Ook is er een project voor kinderen.

Het leesplan bevat Bijbelteksten over welkom-zijn, met daarbij een vraag of opdracht. De teksten staan ook op 28 kaartjes, die je van 1 december tot Eerste Kerstdag kunt ophangen aan een koord. Zo maak je de hoop en belofte van Kerst zichtbaar in je huis. Drie extra kaarten zijn bedoeld om te delen met iemand anders. Het (digitale) leesplan staat eind november in de app Mijn Bijbel. De slinger is gratis te bestellen via: https://campagne.bijbelgenootschap.nl/adventsslinger

Voor kinderen van 4-12 jaar is er zoals gebruikelijk een Bijbel Basics-kerstproject. Dit jaar heet het ‘Tel je mee?’ Het projectmateriaal en de filmpjes zijn gratis te downloaden via bijbelbasics.nl, een poster met bijbehorend boekje zijn te bestellen voor een klein prijsje via de volgende link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/tel-je-mee-bijbel-basics-advent-2021

 

De Bijbel in het Viracnon: ‘In onze eigen taal begrijpen we elk woord’

Wereldwijd wachten de sprekers van zo’n 1200 talen nog op een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Zo ook de Viracnons, die wonen in het zuiden van het Filipijnse eiland Catanduanes. ‘In onze eigen taal begrijpen we elk woord dat we lezen. En dan kunnen we God nog meer eren en verheerlijken’, zegt Nestor C. Solo, voorganger op Catanduanes.

De inwoners van Catanduanes willen de Bijbel heel graag lezen in de taal van hun hart. Inmiddels zijn de evangeliën vertaald in het Viracnon en wil het Filipijns Bijbelgenootschap verder met de rest van het Nieuwe Testament. Met een gift van bijvoorbeeld 30 euro maakt u de Bijbel in het Viracnon mede mogelijk. Helpt u ook mee? Steun dit project: https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/de-bijbel-in-het-viracnon

Herenigde kerken gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten

Herenigde kerken gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten

Nederlandse Gereformeerde Kerken: dat zal de naam zijn van de nieuwe kerkgemeenschap van GKv en NGK. Sinds 2017 zijn deze kerken concreet op weg naar hereniging. Het streven is om ergens in 2023 daadwerkelijk samen te gaan. Op 25 september jl. hebben de afgevaardigden naar de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van de GKv en NGK bovenstaande naam gekozen voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap. Die typeert kort en helder het karakter van de kerken: ze zijn gereformeerd en ze zijn Nederlands.

De naamgeving is een zorgvuldig proces geweest. Leden van beide kerken hebben alle ruimte gekregen om input te leveren, zowel door namen aan te dragen als door hun mening te geven over de namen die geopperd werden. De Regiegroep Hereniging heeft dat hele proces begeleid. In hoofdstuk 10 van haar rapport staat hoe er uiteindelijk vier namen overbleven die aan de gezamenlijke landelijke vergadering/synode zijn voorgelegd. Naast de gekozen naam waren dat Verenigde Gereformeerde Kerken, Gemeenschap van Gereformeerde Kerken en Evangelisch Gereformeerde Kerken.

Landelijk/plaatselijk
De naam Nederlandse Gereformeerde Kerken duidt op het kerkverband waartoe kerken behoren. Plaatselijke kerken dragen nu vaak een eigen naam, bijvoorbeeld de Koningskerk, de Opstandingskerk of Het Baken, maar ze behoren bij het landelijke verband van de NGK of GKv, of bij beide, soms nog in combinatie met bijvoorbeeld de Christelijke Gereformeerde Kerken. Kerken hebben en houden uiteraard alle vrijheid om een eigen naam te voeren; je zou dat de voornaam van de kerk kunnen noemen. De nieuw gekozen naam duidt op het landelijke verband van kerken waartoe ze gaan, of beter gezegd: blijven behoren: de achternaam van de kerk.

Criteria
De Regiegroep hanteerde bij het opstellen van die shortlist van vier namen acht criteria. De naam moest (1) blijvend bruikbaar zijn, (2) openstaan voor deelname door andere kerken, (3) geschikt zijn als naam voor het kerkverband volgens het gereformeerde kerkrecht, (4) goed gecombineerd kunnen worden met namen van lokale kerken, (5) praktisch bruikbaar zijn, (6) duidelijk zijn en niet al in gebruik zijn door andere kerkgemeenschappen, (7) bescheiden en reëel zijn, zonder negatieve connotaties, en (8) binnen de kerken geen heftige controverse oproepen.

Alles over de hereniging van GKv en NGK is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl.

Bijbelzondag 2021: ‘Op zoek naar betekenis’

Bijbelzondag valt dit jaar op 31 oktober en heeft als thema ‘Op zoek naar betekenis’. Dat sluit aan bij de introductie van de NBV21, en bij de Bijbelcampagne die daaromheen wordt gehouden. ‘We willen zoveel mogelijk feestvreugde en positieve aandacht voor de Bijbel creëren’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

‘Oktober wordt de maand waarin we in en buiten de kerk volop aandacht vragen voor de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde die daarin staat’, vervolgt Buitenwerf. ‘Met de NBV21, de Bijbelcampagne en via Bijbelzondag hopen we kerkleden te inspireren om met elkaar de betekenis van de Bijbel te delen. Dus om stil te staan bij wat dit bijzondere boek voor henzelf betekent, maar ook wereldwijd.’

De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Bij de komst van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 beloofde het NBG een revisie omdat dat nodig en waardevol is, en omdat het nog beter kon. De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen van betrokken lezers. De NBV21 is daardoor de Bijbel vóór en ván de 21e eeuw.

NBV21 Kerkbijbel
Bijbelzondag is een geschikte zondag om in uw kerk de NBV21 Kerkbijbel te presenteren. Het NBG geeft deze speciale uitgave cadeau aan kerken. De Kerkbijbel heeft een omslag met het eerste vers uit het evangelie van Johannes. Heeft uw kerk deze nog niet aangevraagd? Predikanten en voorgangers kunnen per gemeente één exemplaar aanvragen via nbv21.nl/kerkbijbel. Wie vóór 18 oktober bestelt, krijgt de Kerkbijbel nog voor Bijbelzondag in huis. Wel geldt: zolang de voorraad strekt.

Bijbelwerk wereldwijd
Het NBG maakte niet alleen de NBV21, maar ondersteunt ook wereldwijd tientallen bijbelvertaal- en verspreidingsprojecten. Dat kunnen we alleen doen met steun van onze gevers – én van kerken. Steun ons werk via uw kerk, met een collecte. Geef de Bijbel door!

Materiaal en meer over Bijbelzondag
Bij het materiaal voor Bijbelzondag hoort een preekschets over Nehemia 7:72-8:12 en Jakobus 1:19-2:5, bouwstenen voor de viering, kindermateriaal, een set ansichtkaarten en tips om er een feestelijke zondag van te maken. Wilt u meedoen met Bijbelzondag, collecteren voor het wereldwijde bijbelwerk, of meer informatie? Kijk dan op nbv21.nl/bijbelzondag.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Vragen en/of interviewverzoeken n.a.v. dit bericht kunt u voorleggen aan persvoorlichter Peter Siebe, 06-20424699 of 06-33087962, psiebe@bijbelgenootschap.nl

 

Vijf ‘sleutels’ voor bijbellezers

NBG-webinar over bijbelvertalen

Wat is het geheim van een goede bijbelvertaling? Daarover geeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) op woensdag 29 september het webinar Vijf sleutels van bijbelvertalen. Iedere geïnteresseerde bijbellezer kan er zich kosteloos voor aanmelden.

‘Het webinar reikt je vijf “sleutels” aan, die samen laten zien wat een goede vertaling is’, aldus Matthijs de Jong, Hoofd Vertalen bij het NBG en projectleider van de NBV21. ‘Het webinar levert je inzichten op waar je wat aan hebt, ook als gewone bijbellezer. Aan de orde komen belangrijke vragen, zoals: Hoe kunnen vertalers recht doen aan de brontekst en die tegelijkertijd begrijpelijk maken voor lezers van vandaag? En: hoe kun je bepalen of een vertaling betrouwbaar is?

Vertaalvoorbeelden uit de NBV21

In het webinar komen vertaalvoorbeelden langs uit de NBV21, de vernieuwde versie van de NBV die in oktober verschijnt. Enkele van die voorbeelden zijn:

  • De zegen van Abraham in het Oude en Nieuwe Testament;
  • Ruth en Boaz: aan elkaar gewaagd;
  • Wat Jona te maken heeft met de schepping;
  • Geen mus valt zomaar dood neer.

Het webinar is daarmee ook een eerste kennismaking met de NBV21.

Tijdstip en aanmelding
Het webinar wordt gegeven door Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf op woensdagavond 29 september van 20.00 – 21.00 uur.  Deelname is kosteloos. Aanmelding kan via de website.

Meer weten over de NBV21? Kijk op NBV21.nl of schrijf je in voor de NBV21-nieuwsbrief.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Vragen en/of interviewverzoeken n.a.v. dit bericht kunt u voorleggen aan persvoorlichter Peter Siebe, 06-20424699 of 06-33087962, psiebe@bijbelgenootschap.nl

Officiële presentatie NBV21 in Den Haag

Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst

Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van deze vernieuwde bijbelvertaling wordt ’s middags aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag.

(beeld: Standaard NBV21)

‘De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw’, aldus Buitenwerf. ‘Daarom zijn we vereerd dat onze beschermheer, Zijne Majesteit de Koning, deze Bijbel in ontvangst wil nemen. De Bijbel is voor veel mensen een boek met een diepe betekenis. Het boek vormt de bron van de Joodse en christelijke geloofstradities, en is daarnaast van grote betekenis voor onze cultuur.’

De NBV21

De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is de feedback van duizenden betrokken bijbellezers benut, en zijn nieuwe inzichten verwerkt.

Programma, livestream en tv

Rond de overhandiging van de Bijbel aan de koning is er een gevarieerd programma dat gepresenteerd wordt door Giovanca Ostiana. Onder meer radiomaker Chris Kijne zal een gedeelte uit de Bijbel voordragen, er zal een korte terugblik zijn op het project en aandacht voor de Bijbel in de kunst, en dit alles wordt omlijst door muziek. Om uitdrukking te geven aan het bijzondere belang van de Bijbel in Nederlandse geloofstradities zal de Bijbel ook uitgereikt worden aan een vertegenwoordiging van kerken. Het hele programma is via een livestream te volgen en de EO maakt tv-opnamen.

 

Naast de introductie van de NBV21 op 13 oktober in Den Haag, wordt op 23 oktober in Mechelen een viering georganiseerd om de NBV21 te introduceren in Vlaanderen.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Vragen en/of interviewverzoeken kunt u voorleggen aan persvoorlichter Peter Siebe, 06-20424699 of 06-33087962, psiebe@bijbelgenootschap.nl

Persontmoeting: kort voor het officiële programma wordt de NBV21 voor journalisten toegelicht in een presentatie van 12:45-13:15 (deur open om 12:30). Hiervoor nodigen we hen van harte uit.

– Bij de presentatie worden de richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen. Om die reden geldt er voor media een beperkte toelatingsregeling.

– Accreditatie is noodzakelijk. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 8 oktober 12.00 uur via nbv21.nl/pers. Geaccrediteerde media ontvangen na sluiting van de accreditatie een persprogramma met nadere informatie. Alleen geaccrediteerde journalisten worden binnengelaten.

Voor meer informatie zie nbv21.nl/pers

Geef voor de Bijbel in Suriname

Diep in het Surinaamse regenwoud verlangen mensen naar de Bijbel in hun eigen taal. Zowel het vertaalwerk als het verspreiden van de Bijbel is belangrijk voor de tienduizenden bewoners van het binnenland van Suriname. Steunt u de vertaalprojecten in Suriname met een gift?

Michel Joonha is voorganger in het binnenland van Suriname. Daarnaast levert hij een bijdrage aan de bijbelverspreiding van het Surinaams Bijbelgenootschap. ‘Vroeger was de Bijbel er alleen in het Nederlands’, vertelt hij. ‘Veel mensen kunnen die taal lezen, maar niet verstaan. Anderen kunnen ‘m helemaal niet lezen. Soms gaat ook het lezen van het Sranantongo  moeizaam. Maar nu we een eigen bijbelvertaling hebben, kunnen we de bijbelteksten lezen in het Saramaccaans. En dat
begrijpen mensen wel.’

Kostbaar werk
De vertaling van de Bijbel in het Saramaccaans is een van de vertaalprojecten voor het binnenland van Suriname. De Saramaccaners zijn afstammelingen van gevluchte slaafgemaakten. Zij verscholen zich in het binnenland van Suriname, waar ze vrij van slavernij konden leven. Nog altijd zijn veel Saramaccaanse dorpen ver van de grotere steden, en sommige kunnen alleen bereikt worden per boot.

Zeker ook vanwege de grote afstanden die moeten worden afgelegd, is het vertaal- en verspreidingswerk kostbaar. Zo gaan de vertalers van het Surinaams Bijbelgenootschap soms zelf een paar dagreizen de jungle in, tientallen stroomversnellingen en watervallen ver. Bij de kleine kerkjes van hout en golfplaat horen mensen dan een stukje bijbeltekst voor het eerst in hun eigen taal. Dankzij hun reacties kunnen de vertalers hun werk nog beter doen, zodat God in de Bijbel écht Saramaccaans spreekt.

‘Nu geloof ik het’
Michel Joonha: ‘Nu willen ook veel meer mensen de Bijbel lezen, of luisteren naar Gods Woord. Zo ontmoette ik onlangs iemand in Atjoni. Hij zei: “Broeder, door de luisterbijbel die u aan mij hebt gegeven, kan ik Gods Woord nu begrijpen. Vroeger had ik alleen een Nederlandse bijbel thuis waaruit ik las, maar ik begreep het niet, en het deed ook niets in mijn binnenste. Ik werd zelfs boos als iemand mij wilde overtuigen van de waarheid van de tekst. Ik dacht soms zelfs dat ze me voor de gek probeerden te houden. Maar omdat ik het Woord nu zelf hoor, in mijn eigen taal, ben ik het gaan geloven.”’

Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-suriname

Bijbelzondag 2021: ‘Op zoek naar betekenis’

Bijbelzondag valt dit jaar op 31 oktober en heeft als thema ‘Op zoek naar betekenis’. Dat sluit aan bij de introductie van de NBV21, en bij de Bijbelcampagne die daaromheen wordt gehouden. ‘We willen zoveel mogelijk feestvreugde en positieve aandacht voor de Bijbel creëren’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

‘Oktober wordt de maand waarin we in en buiten de kerk volop aandacht vragen voor de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde die daarin staat’, vervolgt Buitenwerf. ‘Met de NBV21, de Bijbelcampagne en via Bijbelzondag hopen we kerkleden te inspireren om met elkaar de betekenis van de Bijbel te delen. Dus om stil te staan bij wat dit bijzondere boek voor henzelf betekent, maar ook wereldwijd.’

Meer informatie over bijbelzondag? https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-bijbelzondag2021/

NBG-webinar over bijbelvertalen

Wat is het geheim van een goede bijbelvertaling? Daarover geeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) op woensdag 29 september het webinar Vijf sleutels van bijbelvertalen. Iedere geïnteresseerde bijbellezer kan er zich kosteloos voor aanmelden.

Het webinar wordt gegeven door Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf op woensdagavond 29 september van 20.00 – 21.00 uur.  Deelname is kosteloos.

Aanmelding kan via de website: https://nbv21.nl/webinar-bijbelliefhebbers

 

Officiële presentatie NBV21 in Den Haag

Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst
Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van deze vernieuwde bijbelvertaling wordt ’s middags aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag.

 

De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is de feedback van duizenden betrokken bijbellezers benut, en zijn nieuwe inzichten verwerkt.

Meer informatie over de presentatie van de NBV21? https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-koning-nbv21/

Geef voor de Bijbel in Suriname
Diep in het Surinaamse regenwoud verlangen mensen naar de Bijbel in hun eigen taal. Zowel het vertaalwerk als het verspreiden van de Bijbel is belangrijk voor de tienduizenden bewoners van het binnenland van Suriname. Steunt u de vertaalprojecten in Suriname met een gift?

Met een gift van bijvoorbeeld 30 euro maakt u de Bijbel in het Saramaccaans mede mogelijk.
Helpt u ook mee? Dit kan via
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-suriname

Kerkgroei in hartje Wenen

Loof de HERE om zijn voorzienigheid!
-kerkgroei in hartje Wenen-
‘Zou Ik dan geen hart hebben … voor deze grote stad?’ (Jona 4:11a)

Wenen is een miljoenenstad en was honderden jaren lang, tot aan de Eerste Wereldoorlog, het culture centrum van Midden-Europa. En nog steeds is Wenen een internationale stad met grote aantrekkingskracht. In het hart van Wenen startte in 2009 ‘New City Wien’ – een tweetalige eigentijdse gereformeerde kerk. De predikant, Brad Hunter, kwam over vanuit Amerika en de jonge kerk sloot zich aan bij het kerkverband van de ERKWB. In Wenen willen ze een kerk zijn voor de Oostenrijkers en voor de vele nationaliteiten die in de stad wonen, dus vandaar ‘New City Wien’.

God gaf veel zegen, ook in ledenaantal. New City Wien begon met een handje-vol mensen in een kleine winkelpand. Maar al in 2012 groeiden ze daar uit. Aan de Wiedner Haupstrasse kwam een mooie ruimte vrij die heel geschikt was voor de zondagse kerkdiensten. Het was een prachtige plek die ook goed bereikbaar was. Al in 2016 moesten er dubbele diensten gehouden worden en werd duidelijk, dat ook deze locatie te klein was voor het groeiend aantal kerkgangers. Ideaal was het niet, maar waar vind je een nog groter gebouw om kerkdiensten te houden?

Het verlangen om in deze buurt van Wenen te blijven was groot. En God is goed! In 2019 leidde de HERE de gemeente naar twee aangrenzende panden, goed zichtbaar aan een belangrijke hoofstraat en op paar minuten lopen van een belangrijk metro-knooppunt. New City Wien was in staat om het kleinere pand in september 2020 te kopen en het sindsdien te renoveren. Het grotere pand ernaast kunnen ze van de christelijke eigenaar huren voor gebruik op zondagen.
Je kunt je voorstellen hoe enorm blij de gemeente in Wenen met hun nieuwe ‘thuis’ is. Ze ervaren het echt als een geschenk uit de hemel!

Op Paaszondag 4 april 2021 kon New City Wien voor het eerst samenkomen in het nieuwe kerkgebouw. Vanaf die zondag komt men elke week weer samen om Gods Woord te horen en Hem te loven. Wat een bemoediging en vreugde bracht dat na de Covid-beperkingen van het afgelopen jaar! Er is ruimte voor 275 personen. Vanwege de coronacrisis is dat aantal nog niet toegestaan. Al-leen via registratie vooraf (via www.newcitywien.at) vooraf kunnen eigen le-den en gasten de kerkdienst bijwonen.
In het kleinere gebouw is er genoeg voor de kinderclub, de oppas en ontmoe-ting na de dienst en door-de-weekse activitieiten. Begin mei kon meteen al de introductie-cursus voor mensen die lid willen worden of meer willen weten over New City Wien beginnen. Er meldden zich zo’n 15 deelnemers uit 8 ver-schillende landen aan, waaronder een paar nieuwgelovigen en zoekers. Zo begint men in Wenen weer te dromen over de kansen die hun gebouw biedt voor evangelisatie en discipelschap.

’LOOF DE HERE OM ZIJN VOORZIENIGHEID!’
Zo brengt ds. Brad Hunter de dankbaarheid van de kerkleden van New City Wien onder woorden. Dat geldt niet alleen voor deze prachtige ruime locatie, maar ook voor de bereidheid om dit pand aan te kopen. Zelf bracht de kleine gemeente ruim de helft van de € 320.000 bij elkaar. Vanuit o.a. Amerika en Nederland is ook ruim € 130.000 opgebracht. De teller staat nu op € 290.000. Er is dus nog een kleine € 30.000 te gaan. Zou u / jij mee willen helpen om dat alsnog mogelijk te maken? Want het is toch geweldig, dat ook in Wenen, die grote stad met 1,9 miljoen inwoners, een kleine gemeente bestaat van oprech-te christenen, die tot op de dag van vandaag groeit.

De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (www.ssro.nl) ondersteunt al bijna 35 jaar vier kleine gereformeerde ERWKB-kerken in Oostenrijk en Zwitserland en incidenteel ook de ERWKB-gemeente ‘New City Wien’. Hun nieuwe adres is Wiedner Haupstrasse 146, 1050 Wien. (zie voor meer informatie www.newcitywien.at en www.visionvienna.org).

Uw eenmalige gift kunt u overmaken op
Rekeningnummer NL34 RABO 0312 8935 07
ten name van SSRO te Hendrik-Ido-Ambacht
met als kenmerk kerkgebouw Wenen

Interview OnderWeg – Martine Versteeg

‘Van Jezus leren is niet alleen cognitief’

Martine Versteeg (40) stond tien jaar lang voor de klas voordat ze besloot haar passie voor onderwijs te combineren met haar passie voor de kerk: ‘In de kerk gaat het leren echt een leven lang door, dat vind ik zo mooi. Er ligt een grote potentie in gemeentes als het gaat om elkaar meenemen op deze leerweg. De uitdaging van kerken is om die potentie te verwezenlijken, zeker in deze rare tijd. Ik zie daarin veel kansen.’

Het creatieve talent dat Martine eerst inzette in haar werk als docent handvaardigheid, tekenen en kunstgeschiedenis op de middelbare school zet ze nu in als relatiemanager kerk & jeugd van Missie Nederland. Ze ziet de kerk als de plek waar je als individu en als groep als leerlingen van Jezus tot bloei kunt komen.

Hoe ziet dat tot bloei komen er voor jou uit?
‘Het is een groeien in geestelijke volwassenheid, iets waarmee je nooit klaar bent. We zijn in de leer bij Jezus, onze meester, over wat het betekent om christen te zijn. Dat is een leren op allerlei vlakken: kennis, maar ook vaardigheden en gedrag. Heeft het leren in de kerk een bepaald doel of draagt het al voldoende uitdaging en doel in zich? Zelf geniet ik volop van het proces, de reis. De bestemming leeft minder voor mij en onttrekt zich meer en meer aan mijn oog: hoe meer ik leer over het geloof, hoe meer ik besef dat ik maar zo weinig weet. Zie dit leren niet los van wie wij in de basis voor God zijn: zijn kinderen. Vanuit die veiligheid, geborgenheid, zorg en genade ontstaat een verlangen om te leren. Dat is een natuurlijk proces en verlangen; evenals een kind zijn ouders imiteert zonder dat hij het doorheeft. Jammer genoeg maken wij dat leerproces regelmatig stressvol door de lat hoog te leggen voor onszelf en anderen. God herinnert ons er juist aan dat er helemaal geen lat is. Wij zijn primair zijn geliefde kinderen in wie Hij vreugde vindt. Het leren dat vanuit deze Vader-kind relatie vertrekt heeft per definitie een ontspannen karakter.’

Heb je dat zelf ook zo ervaren?
‘Ik heb weleens periodes gehad dat ik van mezelf baalde, omdat ik vond dat ik te weinig tijd uittrok voor stille tijd. Maar de relatie met God als mijn Vader gaf mij dan een reality check. Elke levensfase kent zijn eigen uitdagingen. Toen mijn kinderen klein waren, had ik simpelweg minder tijd. Dat is oké. Nu ze wat ouder zijn, heb ik weer meer tijd. Als ik merk dat ik mezelf wat opleg of mezelf veroordeel, weet ik dat het tijd is om weer vanuit het kind-zijn van God te leven. Het beeld van Petrus helpt me daarbij. Hij is Jezus’ leerling, maar zwalkt alle kanten op, iets waarin ik me wel herken: het ene moment is het ‘Halleluja, Hij is Heer, ik ga over water lopen’ en het andere moment verloochen je Hem. Ik ben een domineesdochter en tijdens mijn puberteit heb ik me flink afgezet tegen het geloof, ik wilde er niks meer mee te maken hebben. Nu heb ik mijn weg teruggevonden, maar weten dat er ruimte is voor vallen en opstaan, voor falen – dat troost me en geeft me vrijheid.

Het leven op zich is al een leerschool voor christenen, zo blijkt ook uit jouw verhaal. Waarom zou je de kerk daarbij nodig hebben?
‘Als je in een gemeenschap dat leerproces niet aangaat, krijg je last van blinde vlekken. Jezus gaf zijn opdracht om leerlingen te maken aan een gemeenschap en niet aan een individu. Dat is niet voor niets. Iedereen heeft zijn eigen leerstijl en daar kun je elkaar aan optrekken: leren is een proces waarin je elkaar meeneemt naar Jezus toe. Daarin ben je nooit volleerd – niet als individu, maar ook niet als kerk. Zoals je als individu de gemeenschap van je kerk nodig hebt om je perspectief te verbreden, om de breedte en diepte te ontdekken van het geloof, zo heeft de kerk de oecumene nodig. ‘Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid’ (Efeziërs 3:18 en 19). Dat gaat natuurlijk niet alleen over de heiligen die dezelfde kleur of spiritualiteit hebben als jij, nee: alle heiligen. Er valt zoveel te leren van andere tradities.

Zelf heb ik veel geleerd van het boek Eén bron, zes stromen van Richard Foster. De kerngedachte is dat in de geschiedenis de verschillende kerkelijke stromingen zijn ontstaan op momenten dat de gevestigde kerk iets belangrijks vergat. Zo ontstond de charismatische stroming bijvoorbeeld toen de gevestigde kerken het werk van de heilige Geest vergaten. De beweging van Franciscus van Assisi ontstond op het moment dat de kerk vergat om sociale gerechtigheid na te streven. Foster stelt dat het wezen van de kerk in al die stromingen samen te vinden is; dat vind ik een heel interessante manier om naar kerkgrenzen te kijken. Die nodigt bovendien uit om de eigen blinde vlekken te onderzoeken.’

Hoe vullen onze kerken het leerling zijn in, vind jij?

‘Het is jammer dat we het leren in de kerk nogal hebben platgeslagen, alsof leren voornamelijk een cognitieve kwestie is. Dat zou zomaar een van onze blinde vlekken kunnen zijn, als protestants-gereformeerde kerken. We hebben onze zondagse ontmoeting helemaal rond het onderwijs gebouwd; de preek is het centrale punt van onze vieringen. Maar onderwijs is gedifferentieerd. Niet alleen leert iedereen op een andere manier, iedereen zit ook in verschillende fases van leren, kent zijn of haar eigen uitdagingen. Een preek sluit daarop helemaal niet aan, omdat die eenzijdig is en slechts een bepaalde persoon, leerstijl en geloofsfase aanspreekt. Als het doel van een kerkelijke gemeenschap is dat we groeien in het geloof, dan zou het goed zijn als we het onderwijs veel breder trekken en creatiever invullen. Je bent niet alleen christen in je hoofd, maar ook in je hart, lichaam en leven. Waarom vullen we het leerling zijn van Jezus dan zo cognitief in?’

Hoe zou jij het onderwijs in de kerk concreet vormgeven?
‘Neem allereerst ervan kennis dat verschillende vormen verschillende manieren van leren stimuleren. Een preek bijvoorbeeld gaat over horen en daarin op jezelf reflecteren. In kringen verdiep je die reflectie verder via het redeneren. Waarin ik veel meer zou investeren als kerk is enerzijds de nog kleinere intieme groep, van twee- of drietallen, waarin je kwetsbaar naar elkaar toe durft te zijn. In een groep van zes tot twaalf mensen voelt het niet gauw veilig genoeg om ook je kwetsbaarheden te delen, terwijl juist onze kwetsbaarheid de voedingsbodem is voor geloofsgroei. We leren daar waar het schuurt. Anderzijds zou ik investeren in de wat grotere groepen, van twintig tot dertig personen, die inzetten op leren door te doen: activiteiten in de wijk organiseren bijvoorbeeld. Idealiter zou ik op zondagochtend in plaats van de klassieke eredienst ruimte creëren voor verschillende soorten van dergelijke ontmoetingen, zodat zowel de individuele groei als ook het leren in de praktijk gestimuleerd worden. Waarom bijvoorbeeld niet de preek doordeweeks thuis in alle rust kijken en daar ’s zondags op voortborduren? Dit is de uitdaging voor onze kerken, helemaal nu in coronatijd: hoe kunnen we op meerdere plekken het leren stimuleren en faciliteren? Daar is geen succesmodel voor ofzo, daarvoor moet je beginnen bij wat er leeft in de gemeente.’

‘God herinnert ons eraan dat er geen lat ligt’

Kun je een voorbeeld geven van hoe dat eruitziet?
‘Vraag aan je gemeenteleden wat deze coronatijd met hun geloofsleven doet en ga hiermee aan de slag in je gemeente. Bij Missie Nederland hoor ik bijvoorbeeld van kerken dat veel gezinnen op dit moment afhaken, met name gezinnen met jonge kinderen, omdat het luisteren naar de livestream niet werkt. Daarbij blijkt dat ouders worstelen met hoe ze hun eigen geloof kunnen voeden, als ook het geloof van hun kinderen. Dat legt iets leerzaams bloot, namelijk dat we afhankelijk zijn geworden van de kerk in het voeden van ons geloof. Dat is helemaal niet logisch: je hebt de kerk nodig om te leren en te groeien, maar je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor je relatie met God – niet de kerk. Hiermee kun je als kerk aan de slag gaan, op een coachende manier, zodat gemeenteleden weer zelf de verantwoordelijkheid voor hun leerproces oppakken. Hoe doe je dit als kerk? Door bijvoorbeeld te laten zien hoe andere gezinnen dat doen. Of door gesprekken te stimuleren tussen generaties; je kunt zoveel leren van iemand die in een andere levensfase zit, van zijn of haar groei- en worstelmomenten. Juist nu, want door corona blijft iedereen meer dan ooit op zijn eigen eilandje zitten.’

Wat zou je kerken willen meegeven?
‘Experimenteer! Laat je daarbij inspireren door andere kerken, wat bij hen werkt en wat niet. Laatst sprak ik bijvoorbeeld een pastor van een migrantenkerk en ik werd zo enthousiast van wat hij had gedaan. Hij had het gevoel dat het leren ophield bij het luisteren naar de preek in plaats van dat mensen ermee aan de slag gingen in hun leven. Dus ging hij wat anders proberen: hij startte de zondagsvieringen met drie kwartier life class, waar elke keer een thema wordt besproken dat herkenbaar is vanuit het eigen leven. Dit thema wordt benaderd vanuit geest, lichaam en ziel. Over omgaan met conflicten, bijvoorbeeld. Verschillende experts op hun vakgebied vertellen dan over wat er gebeurt in een conflict. Hij vertelde dat een van de gevolgen is dat het aanbidden in de eredienst daarna veel intenser is geworden. Waarom? Omdat de mensen nu vanuit de praktijk van hun leven naar God toe gaan in plaats van andersom. Dus wees niet bang om het eens anders te doen. Misschien is het niet zo’n succes als dit voorbeeld, maar het zal altijd leerzaam zijn!’


Elze Riemer (Godsdienstwetenschapper en Journalist)

Infoberichten van het Nederlands Bijbelgenootschap – maart 2021

Info berichten in het kort

Info-bericht in het kort: 2021 maart-1

‘Een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek’

‘Ik prijs me gelukkig dat ik de Bijbel van huis uit meekreeg’, zegt theologe en tv-presentatrice Jacobine Geel in de NBG-podcast Bijbelbekentenissen. ‘De Bijbel bepaalt me erbij dat het niet om mij draait. Het is een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek met grote impact. Begin er gewoon maar eens in te lezen. En vraag je af: wat zegt het mij?’

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-een-fascinerend-geheimzinnig-en-soms-onmogelijk-boek/

 

Info-bericht in het kort: 2021 maart-2

Wit-Rusland: na 500 jaar een nieuwe bijbelvertaling
De Bijbel Wereldwijd 2021 – deel 1

Het werk van de 155 bijbelgenootschappen gaat door, ook in moeilijke omstandigheden. Zoals in Wit-Rusland. Daar werkt het Bijbelgenootschap van Wit-Rusland (BGWR) – met steun van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap – aan een bijbelvertaling in eigentijds Wit-Russisch. De vorige vertaling dateerde uit 1517. Ook biedt het BGWR hoop en hulp aan christenen in deze periode van politieke onrust.

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-een-fascinerend-geheimzinnig-en-soms-onmogelijk-boek/

 

Info-bericht in het kort: 2021 maart-3

Internationale Moedertaaldag: de Bijbel in je moedertaal

Een moedertaal – die hebben we allemaal. Het begint met een paar woordjes. Al snel worden dat zinnen en verhalen. Maar taal is zoveel meer dan een verzameling woorden en grammaticaregels. Het is dé manier om je te verbinden met de ander, om je gevoel in woorden te vangen, om betekenis te geven aan de wereld om je heen. Dat maakt taal, en met name je moedertaal, zo bijzonder. Reden genoeg voor een feestje: Internationale moedertaaldag.

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/internationale-moedertaaldag-de-bijbel-in-je-moedertaal/

 

Info-bericht in het kort: 2021 maart-4

Het vertaalwerk aan de NBV21 is klaar

Het vertaalteam dat vanaf 2017 de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) reviseerde, is klaar. ‘De eindredactie van alle bijbelboeken is afgerond en de laatste knopen zijn doorgehakt’, vertelt projectleider Matthijs de Jong. De allerlaatste knoop zat in Jesaja 29.

Link: https://nbv21.nl/over-de-nbv21/

Met een lach en een traan – evangeliseren in Innsbruck

Met een uitdeel-NT (Nieuwe Testament) in mijn broekzak loop ik de trap omhoog. Ik wist dat het er een puinzooi zou zijn en toch was het erger dan verwacht. In de woonkamer is mijn vriend druk bezig met het sauzen van de smerige wanden. ‘Tjonge’, dacht ik, ‘heeft die even eer van zijn werk!’ Helmut, zijn oom, ligt in een kleine onderbroek op de bank. Bier en Jägermeister binnen handbereik. “Servus Meister! Der Pfaff ist da!” (“Moi chef! De dominee is er!”). 

 Ik ken deze grote en lichamelijk sterke man al een lange tijd en ik heb veel voor hem gebeden. Onlangs is hij voor de zoveelste keer voor de dood weggehaald. Mijn vriend vond hem onder het bloed en ontlasting op de bank – volstrekt bezopen. Retourtje ziekenhuis met ambulance als gevolg. Sindsdien bezoekt mijn vriend zijn oom dagelijks en er is hem iets opgevallen. “Klaas, mijn oom praat de laatste tijd veel over God en over Jezus, misschien wil jij eens met hem praten?” Nou en of! Meer dan eens heb ik gebeden voor een open deur en nu is die er.

Helmut wil mij iets laten zien. “Fliegende Holländer, ich zeig dir etwas!” Op zolder weet ik niet waar ik kijken moet. Complete miniatuur gevechtseenheden, tig diertjes, ongeopende bouwpakketten, kastelen en hier en daar een grote Technic Lego unit. Er is nauwelijks plaats om te staan, maar meneer onderbroek laveert bijna sierlijk tussen zijn fragiele meesterwerkjes door – onder invloed. Een alcoholballet.

Als ik later even met hem alleen ben begint Helmut te vertellen. We zitten op zijn ranzige bank. Hij pakt mijn arm vast en begint te huilen. “Mijn vrouw heeft COPD 4. Zonder iets te vertellen is ze bij me weggelopen. Ik wil niet dat zij eerder sterft dan ik. Ik zou mezelf zo ombrengen, maar ik heb drie kinderen.” Hij huilt en huilt, de voormalige rocker, kroegtijger, vechtbaas en gevangenisklant. Een slok bier en Jägermeister tegen de tranen en daarna volgen een aantal lelijke verhalen uit het verleden. Hij is er overigens heilig van overtuigd dat hij morgen stopt met drinken. Evenals gister en vorige week.

Eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik moet zeggen. Gelukkig heb ik daar niet zo’n moeite meer mee. Ik ben directer geworden en gooi de boel maar gewoon open. “Helmut, ik heb gehoord dat je de laatste tijd veel over God praat.” “Ooh, mijn lieve HERE God, Hij is mijn grootste vriend, ik bid elke dag tot Hem.” Helmut staat op en haalt een plastic crucifix, met batterijen. Helaas, ze zijn leeg. Nu even geen verlicht kruis.

 We praten over Jezus en ik vraag: “Waarom is Jezus eigenlijk gekomen en gestorven?” “Omdat hij de Messias is!” “Top, en wat betekent dat?” Helmut weet het niet. “Pfaff, vertel jij mij waarom Jezus is gekomen.” Ik pak mijn Nieuwe Testament en vraag hem of ik wat mag voorlezen. “Ja, maar geen onzin lezen, anders moet ik je morgen in elkaar slaan.” Ik moet lachen als ik hem zie zitten met z’n ondeugende blik, in z’n onderbroek. “Nee, maak je geen zorgen, dit boek vertelt geen onzin.”

Ik lees Johannes 3:16. “Helmut, God houdt van de wereld, God houdt van zondaars. Zondige Nederlanders en Oostenrijkers. Geloof je in Jezus, dan heb je eeuwig leven. Geloof je niet in Hem, dan heb je later een groot probleem.” “Ja, precies. Lees verder!” Ik ben verbaasd en lees vers 17 en 18. Helmut veert op, “Ja, zo zit het – dat is zo!” Ineens drukt Helmut mij een kunstwerkje in mijn handen. Een soort miniatuur levensweg van Jezus, met allerlei Jezus-figuren, van geboorte tot en met hemelvaart. “Kijk, hier is Jezus geboren, hier doet Hij iets, hier ook en kijk(!)… daar gaat Hij zo omhoog. Vind je het mooi?” Ik lieg niet en zeg dat ik zijn pronkstukje best mooi vind, maar eigenlijk vooral hoe Helmut erover spreekt, de voormalige Hells Angels vriend in zijn onderbroek.

‘Hoe kunnen een traan en een lach zo dicht bij elkaar zijn…?’ denk ik als ik terugloop naar huis. Ik heb genoten van het bijzondere bezoekje en blijf een zwak houden voor Helmut met z’n fratsen. Zie ik hem weer? Wanneer capituleert zijn lever? Zou hij de gearceerde verzen in zijn uitdeel-NT nog een keer lezen? Hoeveel zicht heeft hij werkelijk op Jezus? Geen idee. Ik leg het  allemaal bij God neer en hoop dat ik nog meer mogelijkheden krijg om Helmut te bezoeken.

Ds. Klaas Rozema is missionair predikant namens de ERWKB in Innsbruck

Met vriendelijke groet,

D.S L.E. Leeftink – bestuurslid SSRO

 

OnderWeg nr. 2

Nummer 2 van OnderWeg heeft als thema Zie je wie ik echt ben? De gekleurde mens in de kerk.

We geloven dat ieder mens naar Gods beeld geschapen is en belijden dat mensen ongeacht kleur of afkomst gelijk zijn. De Black Lives Matter-beweging heeft ook in Nederland een gevoelige snaar geraakt. Deze editie van OnderWeg gaat in op vragen zoals: belijden we in onze kerken ook werkelijk dat mensen gelijk zijn? Wat zijn ervaringen van ‘mensen met een andere kleur’ in onze witte kerken?

Eva Mabayoje, directeur van Present Nederland, schrijft over de impact van het slavernijverleden op het heden en de rol van de kerk daarin. ‘De schade die door de kerk is aangericht bij onze Afrikaanse broeders en zusters is vele malen groter dan de helende werking die van de kerk op dit gebied is uitgegaan.’

Hierop volgt een interview met Shari van den Hout. Ze is opgegroeid in de Nederlandse Antillen. Daarna vertrok ze naar Nederland om te studeren en is ze daar blijven wonen. ‘Ik werd niet gezien als Nederlander, maar meer als allochtoon. Daarmee kom je in een positie die je niet goed kunt vatten.’

De Morgensterkerk in Den Haag is een gemeenschap met vijftien verschillende nationaliteiten. Hoe is het om samen kerk te zijn? OnderWeg in gesprek met drie leden van deze gemeente.

Tot slot een ontmoeting met dominee Wim Rietkerk, die laatst tachtig jaar werd: ‘Ik kan niet meer de hele dag doorgaan, zoals vroeger.’ Toch kwam er eind vorig jaar nog een boek van hem uit en zit hij dagelijks achter zijn bureau. ‘In ons leven hebben we ervaren dat God leidt en voorziet op een manier die royaler is dan wij zelf ooit in gedachten hadden.’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.

OnderWeg nr. 1

Nummer 1 van OnderWeg heeft als thema Heilig leven. Van verlangen naar ontvangen.

‘Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.’Deze opdracht van God in Leviticus 19 speelt door de hele Bijbel heen. Om bij God te passen, moeten we heilig leven. Maar hoe dan? Het gaat al snel over gedragsregels en wordt zo maar moralistisch. Kun je aandacht besteden aan heilig leven vanuit vrijheid in Christus en hoe werkt dat praktisch door in je geloofsleven?

Het thema-deel begint met een beschouwing van Hans Vel Tromp. Vanuit de Bijbel klinkt de oproep om als mens heilig te leven. Wat stel je je daarbij voor en hoe doe je dat precies? ‘Wat als heilig leven gewoon begint bij het verlangen om God te dienen?’

Met het begrip levensheiliging zijn velen opgevoed. In een dubbelinterview met de theologen Hans Burger en Gerrit Riemer gaan we op zoek naar wat heiliging vandaag kan betekenen.

‘Heilig leven is niet iets wat je moet doen, het is iets wat je ondergaat. Het is immers niet jouw heiligheid, maar die van God. Rituelen en liturgie zijn daarin onmisbaar.’ Een interview met Louis Runhaar, pastoor van de oud-katholieke parochie in Amersfoort.

Afgelopen najaar was het een eeuw geleden dat weekblad De Reformatie, waar magazine OnderWeg uit voortkomt, verscheen. Journalist Sjoerd Wielenga verdiepte zich in de turbulente media- en kerkgeschiedenis van dit kerkelijk blad, dat in 2015 samenging met het in 1957 opgerichte Opbouw.

Ter afsluiting een ontmoeting met Cors Visser. Hij is directeur van het nieuwe toerustingscentrum van GKv en NGK. Cors Visser is optimistisch over de toekomst van de kerk: ‘Kerken die als lokale gemeenschap in hun omgeving opereren, zijn voorproefjes van Gods koninkrijk.’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.